Boeken

Disclaimer

 

Kleutergroep.nl stelt zich ten doel leerkrachten, begeleiders en ouders te voorzien van onderwijsondersteunend lesmateriaal dat geschikt is voor gebruik in kleutergroepen en voor kinderen in de groepen 3 en 4. Kleutergroep is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van gebruik van informatie en/of materialen die door middel van de site Kleutergroep.nl verkregen is.

 

Het is verboden om materialen, ideeŽn en afbeeldingen van Kleutergroep.nl  zonder uitdrukkelijke toestemming van Kleutergroep.nl over te nemen en voor eigen al dan niet commerciŽle doeleinden te gebruiken. Gebruik van de verschillende materialen op scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en andere educatieve activiteiten mag natuurlijk wel en is zelfs de doelstelling van Kleutergroep.nl.

 

Ondanks dat Kleutergroep.nl bij het aanmaken van de website de grootst mogelijke zorg betracht, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of incorrect is. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden.

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat materialen van Kleutergroep.nl geschikt is voor het doel waarvoor het door u wordt gebruikt. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit gebruik van de website Kleutergroep.nl

 

Bepaalde links in deze website leiden naar sites die door derden worden bijgehouden. Kleutergroep.nl heeft over deze sites geen controle en draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.