Boeken

Picto's

Al deze picto's kregen we van Tatiana, deze komen uit: 200 dagpicto's: Juf, wat doen we vandaag?
Op deze site staat informatie om de dagpicto's aan te kopen: http://www.eenhoorn.be/site/educatief/zoek.php 
Tatiana heeft enkele bladzijden gescand uit haar cursus waar informatie opstaat om de pictogrammen te gebruiken.